BREAST MUSCLE ABNORMALITY in BROILERS: SPAGHETTI MEAT


Güler H. C.

MEDITERRANEAN SUMMIT 7th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS, Mersin, Turkey, 12 - 13 March 2022, pp.30-31

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30-31
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Piliç eti, insanların sağlıklı ve dengeli beslenmesinde kullanılan en önemli hayvansal protein kaynaklarından biridir. Yüksek besin değeri, fiyat avantajı ve diğer hayvancılık sistemleri ile karşılaştırıldığında en sürdürülebilir ve verimli sistemlerden biri olması, kanatlı etine olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Uzun yıllar boyu süren genetik seleksiyon çalışmaları sonucu günümüz modern etlik piliç sürülerinde gelişme hızı artmış, canlı ağırlık ve göğüs eti verimi yükselmiştir. Tüketicilerin, pazara sunulan piliç etini büyük ölçüde fileto (göğüs eti) ya da parçalanmış ürünler olarak tercih etmeleri, yüksek göğüs eti oranı ile karakterize etlik piliç hatlarının konvansiyonel üretimde kullanılmasına neden olmuştur. Ancak, söz konusu bu hızlı gelişme ve göğüs eti veriminde meydana gelen önemli artış, bazı kas miyopatilerinin görülmesini tetikleyerek et kalitesinin bozulmasına neden olmuştur. Özellikle son 10 yılda, başta göğüs eti olmak üzere, kasların bileşimi ve yapısını etkileyen çeşitli kalite kusurlarının görülme sıklığının yükseldiği rapor edilmektedir. Etlik piliç endüstrisinde sıklıkla tanımlanan kas anormallikleri; beyaz şerit (WS), odunsu göğüs (WB) ve spagetti et (SM) miyopatileridir. Beyaz şerit ve odunsu göğüs miyopatilerinin etiyolojisi ve bunların oluşumundan sorumlu moleküler mekanizmaların anlaşılmasına yönelik çok sayıda çalışma yürütülmekle birlikte, spagetti et miyopatisi ve et kalitesine olan etkisi üzerinde sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Spagetti et (SM) ilk olarak 2015 yılında, pektoralis majör kası morfolojik yapısını etkileyen bir kas anormalliği olarak tanımlanmıştır. SM, göğüs etlerinde kas liflerinin bütünlüğünün kaybıyla karakterizedir ve bu durum kas dokunun gevrekleşmesi ve gevşemesine neden olmaktadır. Miyopatiden etkilenen göğüs kaslarında bozulmuş kas bütünlüğü yanı sıra kas lifi demetlerinin zayıf kohezyonu nedeniyle pektoralis majör kasının ventral-kraniyal kısmının yumuşak kıvamı, diğer miyopatilerden farklı olarak, dikkati çeker. Spagetti et miyopatisi, pektoralis majör kasının küçük bir bölümünü etkileyebileceği gibi tüm kasa yayılan şiddetli bir görünüm de sergileyebilir. Özellikle göğüs etinin istenmeyen dış görünümü, tüketicilerin satın alma tercihini olumsuz etkilemekte ve bu durum bu tip etlerin kesimhaneler tarafından ya satışa sunulmaması ya da tamamen işlenmiş ürünler olarak pazarlanmasına yol açarak ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Etlik piliçlerde göğüs kası miyopatilerinin önlenmesi ya da görülme sıklığının azaltılması, başta genetik seleksiyon olmak üzere, tüm yetiştirme koşulları ve miyopatilerin oluşumunu etkileyebilecek tüm bileşenlerin birlikte değerlendirilmesiyle mümkün görünmektedir.