Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin, Akademik Başarı ve Bazı Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi


ATLI M., YAŞAR G., Özkan Z.

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty, vol.Cilt:XIII, pp.315-329, 2016 (Peer-Reviewed Journal)