6360 SAYILI YASANIN YEREL YÖNETİMLER PERSPEKTİFİNDE ANALİZİ


Yılmaz V., Atmaca Y., Demirhan C.

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.414-424

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.414-424
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes