Uzun Vadeli Devlet Tahvili Faiz Oranları ArasındakiKoentegrasyon İlişkisi


Creative Commons License

Büberkökü Ö., Kızıldere C.

in: Bankacılık ve Finans Araştırmaları, Serkan Yılmaz Kandır, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.99-115, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Akademisyen Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.99-115
  • Editors: Serkan Yılmaz Kandır, Editor

Abstract

Bu çalışmada beş gelişmiş (ABD, Kanada, Fransa, İtalya, İngiltere) beş de gelişen (Polonya, Macaristan, Çekya, G.Kore, Kolombiya) ülke ekonomisine ait uzun vadeli faiz oranları arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiştir. Uzun dönemli ilişki analizinde öncelikle Engle-Granger (1987) koentegrasyon testinden yararlanılmıştır. Ardından, değişkenlere ve modellere uygulanan Bai ve Perron (1998,2003) testinin değişkenlerde yapısal kırılmalar modellerde ise rejim değişiminin bulunduğu sonucuna işaret etmesi nedeniyle bu hususlar dikkate alınarak analizler Gregory ve Hansen (1996) koentegrasyon testi kullanılarak yinelenmiştir. Uzun dönem parametrelerinin tahmininde ise OLS, DOLS ve FMOLS tahmincilerinden yararlanılmıştır. Çalışma bulguları analizlerde daha etkin sonuçlara ulaşılabilmesi için serilerin ve modellerin karakteristik özelliklerini dikkate alan testlerin kullanılmasının önemli olduğuna işaret etmektedir. Bir diğer ifade ile eğer serilerde ve / veya modellerde yapısal değişimler söz konusu ise analizlerde bu değişimleri dikkate alan yaklaşımların kullanılmasının daha etkin sonuçlara ulaşılabilmesi açısından önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle Gregory ve Hansen (1996) koentegrasyon testi sonuçlarına göre toplam 90 durumdan sadece 15 tanesinde değişkenler arasında uzun dönemli pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu da uygulamaya dönük olarak iki önemli sonuca işaret etmektedir. Birincisi, uluslararası portföy çeşitlendirmesi açısından bakıldığında bulgular ilgili ülke tahvil piyasalarının oldukça önemli bir oranda (yaklaşık % 83) uluslararası portföy çeşitlendirmesine imkan verdiğine işaret etmektedir. Dolayısıyla, özellikle riskten kaçan (risk-averse) yatırımcılar için uluslararası tahvil piyasalarının etkin risk/ getiri bileşimi sunabileceği ifade edilebilir. Bu kapsamda mevcut bulgular uluslararası tahvil piyasalarına yatırım yapmak isteyen yatırımcıların hangi kombinasyonları seçerek portföy çeşitlendirmesinden yararlanabilecekleri konusunda önemli bilgiler sunmaktadır.