VANF SANAL HERBARYUMUNUN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ


Creative Commons License

Ünal M., Demirkuş N., Yenilmez A., Özgökçe F., Pınar S. M., Can A.

3. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 23 - 25 March 2022, pp.5-7

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5-7
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada; 1982 yılında faaliyete başlayan ve Türkiye’nin ilk görsel destekli sanal herbaryumlarından birisi olan VANF (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi) herbaryumunun kuruluşundan günümüze kadar geçen dönemdeki değişim ve gelişmeleri ortaya konmaya çalışılmıştır. VANF Herbaryumu bugüne kadar 25’in üzerinde akademisyen ile çok sayıda lisans ve lisansüstü öğrencinin katkıları ile son haline ulaşmıştır. Günümüzde gelinen son aşamada herbaryum bünyesinde bulunan bitki örneklerinin düz yataklı camlı tarayıcılarla taranarak dijital ortama aktarımı gerçekleşmiştir. Dünyanın genelinde olduğu gibi dijitalleşme süreçlerinin ve sanal herbaryumların yaygınlaşması ile birlikte dijitalleştirilmiş verilerin çeşitli floristik araştırmalarda üstlenebileceği önemli rollerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinin bünyesinde faaliyet gösteren VANF herbaryumuna kayıtlı 23500 herbaryum örneğine ait veri ve görüntüler, veri tabanı yazılımları ve sanal programlar yardımıyla dijital hale dönüştürülmüştür. Türkiye için görsel destekli bir sanal herbaryum olması bakımından ilk örnek teşkil eden VANF sanal herbaryumu http://vanf.yyu.edu.tr/ web adresinden herkesin özelikle de botanikçilerin hizmetine sunulmuştur.

Sunulan veriler bilgilendirici, kullanışlı, görsel destekli ve uzaktan erişilebilir nitelikte olmasından dolayı araştırmacılara birçok açıdan kolaylık sağlamaktadır. Bu dijital görüntülerin online mevcudiyeti ise bu alanla ilgilenenlerin özellikle de sistematik çalışan botanikçilerin vazgeçilmez bir aracı olması bakımından önem arz etmektedir. Üstelik, bu online veri tabanı bitki sistematiği, ekoloji, bitki topluluğu analizi, fenolojik çalışmalar, çevre bilimleri, tarım ve ormancılık alanları ile ilgili araştırmaları güçlü bir şekilde etkileyebilmesi ve zaman açısından da tasarruf sağlayabilmesi açısından önemlidir. Ayrıca, bu veri tabanının düzenli olarak güncellenmesi ile birlikte bu bölgenin bitki çeşitliliği hakkındaki bilgilere de uzaktan erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır.