EN DİK İNİŞ OPTİMİZASYON (CAUCHY METHOD ) YÖNTEMİYLE EKONOMİK YÜK DAĞITIM PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ


Creative Commons License

Akay V., Saraçoğlu R., Seyyarer E.

ASES III. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, Trabzon, Turkey, 28 - 29 January 2023, pp.52-58

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.52-58
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Optimization methods are very important in our daily life. Optimization methods are used in many areas such as electricity generation facilities, solar energy systems, commercial use, economic aspects, education, health, etc. Many methods have been proposed in this field from the past to the present. One of the first of these is the Steepest Descent Method. The steepest download method (Cauchy Method) is used to determine the maximum or minimum values of the components, which is very important in finding the solution of the length (linear) and nonlinear equations. It is also a method that provides more arbitrary choice of starting point required for finding the solution than any other solution. Successful results have been obtained for the solution of some problems in the run-up, some result, the steepest descent method. Many optimization methods are emerging as improved versions of this method. In addition to the logic of the steepest reduction method, how to approach the problems is explained. In the other way, it is tried to find the optimum values by applying the steepest descent method, unlike the optimum working strategy of the previously calculated economic load management (area). The economic management problem was solved by using the length obtained from a six-generator system, on which different reflections were studied before loading, and the results showed that the Steepest Descent method showed slower than other methods and did not provide sufficient success in minimizing the cost values.

Günlük hayatımızda optimizasyon yöntemleri çok önem arz etmektedir. Elektrik üretim tesisleri, güneş enerji sistemleri, ticari faaliyetler, ekonomik veriler, eğitim, sağlık gibi bir çok alanda maliyeti azaltma ve kârı artırma noktalarında optimizasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze bu alanda birçok yöntem ortaya atılmıştır. Bunların ilklerinden biri de En dik iniş yöntemi (Steepest Descent Method)’dir. En dik iniş yöntemi (Cauchy Method), doğrusal(lineer) ve doğrusal olmayan(nonlineer) denklemlerin çözümünün bulunmasında oldukça önemli olan ve parametrelerin maksimum veya minimum değerlerinin tespitinde kullanılmaktadır. Ayrıca diğer yöntemlere göre çözümün bulunması için gerekli başlangıç noktası seçimini daha keyfi kılan bir yöntemdir. Yapılan bazı çalışmalar sonucu en dik iniş yönteminde bazı problemlerin çözümü için başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Birçok optimizasyon yöntemi bu yöntemin geliştirilmiş hali olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada en dik iniş yönteminin teorisinin yanında problemlere nasıl uygulandığı anlatılmaktadır. Diğer yöntemler ile daha önce hesaplanmış ekonomik yük dağıtımının (eld) optimum çalışma stratejisine farklı olarak en dik iniş yöntemi algoritması uygulanarak optimum değerler bulunmaya çalışılmaktadır. Daha önce farklı algoritmalar ile üzerinde çalışma yapılmış altı jeneratörlü bir sistemden elde edilen veriler kullanılarak ekonomik yük dağıtımı problemi çözülmüş ve ortaya çıkan sonuçlar da En Dik İniş metodunun diğer metotlara göre daha yavaş performans gösterdiği ve maliyet değerlerini minimize etmede yeterli başarıyı sağlayamadığı gözlemlenmiştir.