Van Bölgesi Su Kaynaklarının Fiziko-Kimyasal Kalitesi


Ağaoğlu S., Alemdar S., Alişarlı M., Dede S.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), vol.23, pp.25-39, 2007 (SCI-Expanded)