Orantı kavramının adidaktik bir ortamda öğretimi


Gök M. , Bozkır M., Erdoğan A.

Matematikçiler Derneği 11.Matematik Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2012, ss.155

  • Basıldığı Şehir: Samsun
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.155

Özet

ORANTI KAVRAMININ ADİDAKTİK BİR ORTAMDA ÖĞRETİMİ

 

Mustafa GÖK1, Mehmet BOZKIR2, Abdulkadir ERDOĞAN3

 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD

2Ali Çağlar Anadolu Lisesi, AFYON

3Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD

 

Son yıllarda matematik konularının öğrencilere etkili bir şekilde nasıl öğretilmesi gerektiği sorunu, günümüz matematik eğitimcileri arasında her zaman olduğundan daha fazla önem kazanmıştır. Bu soruna, Guy Brousseau(2002) tarafından ortaya atılan Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramı içerisinde yer alan adidaktik öğrenme ortamları çözüm olarak sunulabilir. Adidaktik öğrenme ortamları, öğrencilerin çözümünü ilk anda bulamayacakları bir problemin çözümü sürecinde, iyi dizayn edilmiş bir ortam sayesinde ve genellikle bir grup çalışması içerisinde öğretmenin çözüme yönelik herhangi bir müdahalesi ve yönlendirmesi olmaksızın öğrencilerin eski bilgilerini işe koşarak ortamdaki verilerden de yararlanarak yeni bilgilerin öğrencilerin kendileri tarafından inşa edilmesi olarak özetlenebilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; ilköğretim altıncı sınıf seviyesinde orantı ve orantı sabiti kavramlarının öğretilmesi üzerine adidaktik sınıf ortamı tasarlanarak bir uygulama örneği sunmak ve bu uygulama çerçevesinde adidaktik öğrenme ortamının farklı safhalarında yaşananları betimlemektir. Uygulama sonunda öğrencilerin orantı ve orantı sabiti kavramını anladığı görülmüştür. Veriler ve sınıf içi çalışmalar kamera ile kayıt altına alınmıştır.

 

 

KAYNAKLAR

Brousseau,G. (2002). Theory of Didactical Situations in Mathematics,Kluwer Academic Publishers,London.

Arslan,S., Baran,D. ve Okumuş,S. (2008). Brousseau’nun Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramı ve Adidaktik Ortamın Bir Uygulaması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 204-224.