Determining The General Economic Structure And The Factors Affecting Inflation in Various Countries Through Two-Stage Clusterıing and Beta Regression Analysis (Dünya Ülkelerindeki Enflasyonu Etkileyen Faktörlerin ve Genel İktisadi Yapının İki Aşamalı Kümeleme Ve Beta Regresyon Analizi ile Belirlenmesi)


Karta N.

(UHEYAD) Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, no.6, pp.17-26, 2015 (Peer-Reviewed Journal)