THE MISDIRECTING NARRATORS IN KAZUO ISHIGURO’S NOVELS


Creative Commons License

Yıldız F.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.39, pp.125-136, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

All writers apply different techniques when composing a fiction. Narration is one of the essential components of fiction. There are many different applications of narration in a story. Kazuo Ishiguro has a quite idiosyncratic style in narration. He uses first person narrator in his fiction. The narrators are main characters of the stories and they tend to perform a subjective narration, namely they are unreliable narrators. Ishiguro’s idiosyncratic narrators are not only unreliable, they are also misdirecting. They display different attitudes to mislead the reader. The aim of this study is to focus on misdirecting approaches of narrators in the first six novels of Ishiguro. The narrators in these novels perform various tactics to illustrate the events according to their desire. They exhibit some common techniques to manipulate the reality in the course of events. They conceal the essence of the matter by distracting the attention to other things. These approaches are exemplified in the text by giving some prominent illustrations from the novels respectively. In this context a comparison has been applied to the first six novels of Ishiguro. 

Her yazarın kurgusunda uyguladığı farklı teknikler vardır.  Bu bağlamda romanın anlatıcısı kurgunun temel bileşenlerinden biridir. Bir hikâyede birçok farklı anlatım tekniği uygulanabilir. Kazuo Ishiguro’nun da kurgusunda kendine özgü bir üslubu vardır. Bu yönüyle dünya çapında ilgi çekmeyi başarmıştır. Romanlarında genellikle birinci şahıs anlatıcıyı kullanır. Kullandığı anlatıcılar hikâyelerin ana karakterleridir ve öznel bir anlatım sergileme eğilimindedirler, yani bir başka deyişle güvenilmez anlatıcılardır. Ishiguro’nun anlatıcıları sadece güvenilmez değil, aynı zamanda okuyucuyu yanlış yönlendirme eğilimi sergilerler. Okuyucuyu yanıltmak için farklı yöntemler kullanırlar. Bu çalışmanın amacı, Ishiguro'nun ilk altı romanında anlatıcıların yanlış yönlendirici yaklaşımlarına odaklanmaktır. Anlatıcılar, olayları kendi istekleri doğrultuda göstermek için çeşitli taktikler uygularlar. Olaylar sırasında gerçekliği manipüle etmek için bazı ortak teknikler sergilerler. Okuyucunun dikkatini başka yöne çekerek konunun özünü gizlemeye çalışırlar. Bu çalışma anlatıcıların yanıltıcı teknikleri uygulayışını Ishiguro'nun romanlarında öne çıkan bazı olay ve durumlar ile örneklendirip ele almıştır. İshiguro’nun yayımlanan ilk altı romanında bir karşılaştırma yapmak suretiyle yanıltıcı anlatıcılara değinilmiştir.