Hidrazin Elektrooksidasyon Reaksiyonunda Anot Katalizörleri Olarak Benzotiyofen Türevlerinin Tasarımı, Karakterizasyonu, Performans Analizleri Ve Optimizasyonu, Sözlü Sunum


Er Ö. F., ULAŞ B., ÖZOK ARICI Ö., KIVRAK A., DEMİR KIVRAK H.

14. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 12 - 14 June 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes