Parçalı Düzgün Şebekede Singüler Pertürbe Özellikli Lineer Olmayan Reaksiyon Difüzyon Problemleri için Fark Şemaları


DURU H., GÜNEŞ B.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, pp.425-436, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier