FARKLI TAM SERAMİK KURONLARIN SÖKÜMÜNDE ER,CR:YSGG LAZERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Eskitaşcıoğlu M., Akbal M. M., Ünalan Değirmenci B.

Van Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.3, pp.80-87, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Van Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.80-87
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı tam seramik kuron materyalinin dentin yüzeyinden uzaklaştırılmasında Er,Cr:YSGG lazerin etkinliğinin araştırılmasıdır. 

Materyal ve metot: Bu çalışma için 12 grupta (n=12) toplam 144 adet çekilmiş molar diş kullanıldı. 48 adet feldspatik seramik, 48 adet lösit ile güçlendirilmiş cam seramik, 48 adette lityum disilikat ile güçlendirilmiş cam seramik disk hazırlandı. Hazırlanan diskler molar dişlerin oklüzal dentin tabasına rezin siman ile simante edildi. Kontrol grupları haricindeki gruplara farklı güçlerde (3W, 4W, 5W) lazer uygulaması yapıldı. Lazer uygulamasından sonra tüm gruplara makaslama bağlantı dayanımı testi uygulandı. Tüm gruplar için makaslama bağlantı değerleri istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Makaslama bağlantı değerleri, kullanılan 3 farklı seramik materyalinde de, lazer gücünün artması ile azalmıştır (p<0.05). Uygulanan 3 farklı lazer gücünde de, makaslama bağlantı değerleri feldspatik seramik gruplarında fazla bulunmuştur (p<0.05). Lösit ile güçlendirilmiş cam seramik ve lityum disilikat ile güçlendirilmiş cam seramik gruplarında ise, makaslama bağlantı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). 

Sonuç: Desimantasyonda kullanılan lazer gücünün artması ile bağlantı kuvveti düşmektedir. Artan lazer gücü, seramik materyallerin dentin yüzeyinden uzaklaştırılabilmesini kolaylaştırmaktadır.