RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PATIENTS WITH EYE TRAUMA APPLIED TO A UNIVERSITY HOSPITAL EMERGENCY DEPARTMENT


KAPLAN Y., GİZLİ G., AKTAŞ R. S., KARADAŞ S., ÖNCÜ M. R.

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.32, no.2, pp.301-305, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.34108/eujhs.1098256
  • Journal Name: Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.301-305
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In patients admitted to the Emergency Department of the Faculty of Medicine with eye trauma; it was aimed to examine the effects of parameters such as regional risk factors and causes of trauma on morbidity. 2685 patients admitted to Medical Faculty Emergency Department between 01.01.2010 and 31.12.2018 after the trauma were included in the study. Information including the demographic characteristics of the patients, complaints, hospitalization, etc., were evaluated. 2685 people who applied to the emergency department, and the majority of these patients were between the ages of 20-49 (77.16%). 83.0% of them was male and 97.8% directly applied to the emergency room. The most common eye trauma mechanism was 52.7% with a foreign body (n: 1416). 41.7% of them were diagnosed with cornea and non-cornea foreign body, and the emergency application of 81.1% was concluded as discharge. In our study, we aimed to contribute to the importance of eye examination, the applicability of standard examination methods and the effect of the operation of the emergency room in an epidemiological perspective.
Tıp Fakültesi acil servisine göz travması ile başvuran hastalarda; taşıdığı bölgesel risk faktörleri, travma nedenleri gibi parametrelerin morbidite üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlandı. Çalışmaya 01.01.2010 ile 31.12.2018 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Acil Servisine travma sonrası başvuran 2685 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, şikayetleri, hastaneye yatış, taburculuk gibi durumlarını içeren bilgiler değerlendirildi. Sunulan çalışmada 2685 kişi acil servise başvurmuş olup bu hastaların büyük çoğunluğu 20-49 yaş aralığındaydı (%77.16). %83.0’ü erkek, %97.8’i acil servise direkt başvuru biçiminde olup, en sık göz travma mekanizması ise yabancı cisim ile %52.7’di (n: 1416). %41.7'isi kornea ve kornea dışı yabancı cisim tanısı almış, %81,1’inin acil başvurusu, taburcu olarak sonuçlandırıldı. Çalışmamızda, göz muayenesinin önemini, standart muayene yöntemlerinin uygulanabilirliğini ve acil servisin işleyişinin etkisine, epidemiyolojik açıdan katkıda bulunmayı amaçladık.