Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Hizmet İçi EğitimUygulamalarına İlişkin Görüşleri ve Beklentileri


Creative Commons License

Bakırcı H., Ayvacı H. Ş. , Yıldız M.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.357-383, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.357-383
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalısmanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarına iliskin görüslerinin ve beklentilerinin belirlenmesidir.

Çalısmanın örneklemini, Trabzon il Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindegörev yapan 110 fen bilimleri öğretmeni olusturmaktadır. Arastırmada özel durum yöntemi kullanılmıstır. Açık uçlu anket ve yarı yapılandırılmıs mülakat veri toplama aracı olarak tercih edilmistir. Anketlere verilen cevaplara göre seçilmis on öğretmenle görüsmeler yapılmıstır. Anketlerin analizinde, içerik analizi, frekans ve yüzde kullanılırken, mülakatların analizinde betimsel analiz kullanılmıstır. Öğretmenler ağırlıklı olarak; bilim ve teknolojide meydana gelen değisimlerin eğitimdeki yansımalarına uyum sağlanabilinmesi için hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenli ve belirli aralıklarla yapılması gerektiğini belirtmislerdir. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin bir kısmı; hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gereksiz olduğunu ve zaman kaybına neden olduğunu ifade etmistir. Çalısmada, hizmet içi eğitiminin zorunlu olması durumunda; zaman sıkıntısı yasanabileceği ve öğretmenlerin bu etkinliklere karsı olumsuz tutum gelistirebilecekleri belirlenmistir. Çalısmanın sonunda, hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan öğretmenlerin belirli aralıklarla takip edilmeleri, bu faaliyetlerin etkililiğinin arastırılması ve niteliklerinin artırılması önerilmistir.