MANZÛM BİR METNİN RİVAYET KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: MOLLA HALÎL es-SİİRDÎ’NİN NEHCÜ’L-ENÂM İSİMLİ ESERİNDE RİVAYETLERİN ETKİSİ


Kanarya B.

DOĞU ANADOLU SOSYAL BİLİMLERDE EĞİLİMLER DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.64-77, 2018 (Peer-Reviewed Journal)