Ahenk Gazetesi’nin Tahlili ve Ulusal Kurtuluş Savaşı Dönemi Yayın Politikası


Bozkurt U.

Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.356-374

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.356-374

Abstract

Having contributed to the culture, ideas and social life of İzmir, the Ahenk newspaper has made the public aware of the commercial, scientific, literary and social issues that may be of interest to the public. In this article which is generally an evaluation, we will indicate the place and importance of the Turkish press history by indicating how the Ahenk newspaper was established and who the authors are. We will try to clarify the issue by giving examples from the newspaper about how a publication policy was followed in the National Liberation

War.

The aim of this work is to introduce the Ahenk newspaper, which has made important publications especially for the İzmir press. This study is not a bibliography but it is a guide for those who want to have an idea about the newspaper. Ahenk, who took part in the occupation of İzmir, the practices of Entente States, telegrams and statements of Mustafa Kemal Pasha, gave important information about the National Liberation War. In addition, the foreign news and publications quotes from the press have given valuable information to the readers. The historical development of the journal, the writer and administrative staff, the language and narrative features, the topics it deals with and the information about the publication policy are covered. Authors such as Tevfik Nevzad and Halid Ziya were included in the works of the authors. Especially during the National War of Independence, Ibn-i Hazım Ferid and Mehmet Şevki Bey's writings were also tried to be transferred to the reader in a series.

İzmir’in kültür, fikir ve sosyal hayatına katkıda bulunmuş olan Ahenk gazetesi halkın yararına olabilecek ticari, fenni, edebi ve sosyal konulara değinerek halkın bilinçlenmesini sağlamıştır. Genel olarak bir değerlendirme niteliğinde olan bu makalede Ahenk gazetesinin nasıl bir ortamda kurulduğu, yazarlarının kimler olduğu belirtilerek Türk basın tarihindeki yeri ve önemini belirteceğiz. Özellikle Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda nasıl bir yayın politikası izlediği ile ilgili gazeteden örnekler vererek konuya açıklık getirmeye çalışacağız.

Bu çalışmanın amacı özellikle İzmir basını için önemli yayınlar yapmış olan Ahenk gazetesini tanıtmaktır. Bu çalışma bir bibliyografya olmamakla birlikte gazete hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için kılavuz niteliği taşır. İzmir’in işgali, İtilaf Devletlerinin uygulamaları, Mustafa Kemal Paşa’nın telgraf ve demeçleri konularına yer veren Ahenk, Ulusal Kurtuluş Savaşı hakkında önemli bilgiler vermiştir. Ayrıca yabancı basından alıntı yapılan haberler ile yayınlarını zenginleştirmiş ve okuyucularına bu anlamda da değerli bilgiler vermiştir. Gazetenin tarihsel gelişimi, yazar ve idari kadrosu, dil ve anlatım özellikleri, işlediği konular ve yayın politikası hakkındaki bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Dönemin yazarlarından Tevfik Nevzad, Halid Ziya gibi yazarların çalışmalarına yer verilmiştir. Özellikle Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminde Ibn-i Hazım Ferid ve Mehmet Şevki Bey’in yazıları da bir dizi halinde okuyucuya aktarılmaya çalışılmıştır.