Üniversitelerde Halkbilimi ve Halk Edebiyatı Alanlarında Yapılan Doktora Tezleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme


Yılmaz B.

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaycan, 19 Ekim - 21 Aralık 2017, ss.154

  • Basıldığı Şehir: Baku
  • Basıldığı Ülke: Azerbaycan
  • Sayfa Sayıları: ss.154

Özet

Bilim bir çığ gibi birbirine eklenerek büyüyen bir olgudur. Bilgi, bir başka bilgi ile bütünleşerek büyür ve bir bütünlük arz eder. Özellikle sosyal bilimler içerisinde yapılan çalışmalar birbirlerinin üzerine inşa edilerek sağlıklı bir neticeye vardırılır. Bu nedenle araştırmacının tekrara düşmemesi, yeni ve nitelikli çalışmalar ortaya koyabilmesi için kendisinden önce alanda yapılan çalışmalardan haberdar olması gerekir. Bu çalışmada Halkbilimi ve Halk Edebiyatı alanlarında yapılacak olan çalışmalara bir fikir verebilmesi ve bütüncül bir yaklaşım sergilenebilmesini sağlamak amacı hedeflenmiştir. Bu çalışma kapsamı içerisinde Halkbilimi’nin ne olduğuna ve ülkemizdeki serüvenine kısaca temas edilecektir. Akabinde “Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi” sisteminde “Anabilim Dalı”, “Konu” ve “Dizin” kategorilerinde, “Halk Bilimi/Folklor”, “Halk Edebiyatı”, “Türk Dili ve Edebiyatı” ve “Halk” anahtar kelimeleri kullanılarak tespit edilen doktora tezleri; yapılmış oldukları yıl, hazırlanmış olduğu üniversite ve konularına göre incelenmeye çalışılacaktır. Çalışmamızda Halkbilimi ve Halk Edebiyatı alanlarında yapılan doktora tezleri, tematik ve yapısal bağlamda değerlendirilecektir. Bu alanda yapılmış olan tezler için yapılacak istatistikî verilerle birlikte genel hususlara ulaşılması hedeflenmektedir. Üniversite, danışman, konu ve dönem araştırması şeklinde incelenecek olan tezler hakkında ulaşılmış eksiklikler sunulacak, işlenmemiş ve yoğunluklu işlenmiş konulara dikkat çekilecektir. Son olarak ilgili tezlerin dökümü verilecektir. İlgili tezler yıllara göre değerlendirilerek günümüzde halk edebiyatı ve halkbilimi türünde yapılan çalışmaların yönü ve nitelikleri incelenecektir. Tezlerin benzerlikleri, farklılıkları, üniversitelerde belli bir çalışma ekolünün olup olmadığı ve danışmanların üzerine eğildikleri genel çalışma alanları gibi temalar etrafında çalışmanın sunumu yapılacaktır