Türkiye’nin doğu popülasyonunda kanin dişlerin kök kanal morfolojileri: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması


Creative Commons License

Gündüz H.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 2 - 03 October 2021, pp.302-303

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.302-303
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin doğu popülasyonunda mandibular ve maksiller kanin dişlerinkök kanal morfolojilerinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesidir. Yöntem: Mandibular ve maksiller kaninlerin morfolojik değerlendirmesi için 501 hastadan alınan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüsü kullanılmıştır. Toplamda 2004 kanin diş (1002 mandibular ve 1002 maksiller) değerlendirilmiştir. Görüntüler koronal, sagittal ve aksiyal yönde incelenmiştir. Dişlerin kök sayıları, kanal sayıları ve Vertucci sınıflamasına göre kanal konfigürasyonları tespit edilmiştir. Cinsiyet ve dişin konumunun her bir değişken üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Veriler Ki-kare ve Bonferroni testleri kullanılarak analiz edilmiştir (p<0,05). Bulgular: Mandibular kaninlerde 98,9 tek kök, %1,1 iki kök, %96 tek kanal ve %4 iki kanal gözlenmiştir. Ayrıca %93,9 tip , %5 tip , %1,1 tip konfigürasyonu izlenmiştir. Maksiller kaninlerin tamamında tek kök, %98,1 tek kanal ve %1,1 iki kanal tespit edilmiştir. Ayrıca %98,1 tip %1,1 tip kanal konfigürasyonu izlenmiştir. Dişin konumunun maksiller ve mandibular kaninlerde kök sayısı, kanal sayısı ve kanal konfigürasyonu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi gözlenmemiştir (p>0,05). Cinsiyete göre ise madibular kaninlerde kadınlarda bir kanal, iki kanal oranı (p=0,008) ve tip , tip kanal yapıları (p=0,021) istatistiksel olarak daha yüksek gözlenmiştir. Sonuç: Tek kök, tek kanal ve Vertucci tip I, mandibular ve maksiller kaninlerin başlıca ve tipik özellikleridir. Ancak özellikler mandibular kaninlerde ikinci kök, ikinci kanal ve farklı kanal konfigürasyonunun varlığı dikkat çekmiştir.