Weed Problem in Vegetable Cultivation in Van


Creative Commons License

Bingölbali D., Tepe I.

8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Bolu, Turkey, 24 - 28 August 2021, pp.299

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.299
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study was carried out to determine the extent of weed problem in vegetable production areas in Van and the level of knowledge, experience and problems of the regional farmer in controlling weeds. For this purpose, face-to-face interviews were conducted with 200 vegetable farmers in Van and 30 questions were asked to each farmer. As a result of the surveys, it was understood that the farmers preferred vegetable farming for their source of income; their education levels were low, they did not participate in agricultural activities and they could not encounter many agricultural organizations. Farmers mostly grow tomatoes, cucumbers and peppers as vegetables; in addition, it was determined that they were grow wheat, sugar beet, barley, alfalfa, and potatoes. Farmers stated that the most important problems in vegetable production are market problems, followed by growing and plant protection problems. They also stated that among the plant protection problems, they complain about the insects and weeds. They specified that weed density was high in vegetable areas, particularly field bindweed (Convolvulus arvensis L.), lamb’s quarters (Chenopodium album L.), and purslane (Portulaca oleracea L.) were the most problematic weeds. In addition, it has been determined that they do not use herbicides for weed control, they prefer mechanical methods such as hand picking and hoeing, and they make decisions about the weed control without consulting. 

Bu çalışma, Van’da sebze alanlarında yabancı ot sorununu ve yabancı otlarla mücadelede bölge çiftçisinin bilgi, deneyim ve sorunları çözmedeki düzeyini anlamak amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, Van’da 200 sebze yetiştiricisiyle yüz yüze görüşmeler yapılmış ve her üreticiye 30 soru yöneltilmiştir. Anket sonucunda, üreticilerin geçimlerini sağlamak için sebze yetiştiriciliğini tercih ettikleri, genel olarak eğitim düzeylerinin düşük olduğu, tarımla ilgili aktivitelere katılmadıkları ve tarım teşkilatlarıyla yeterince görüşemedikleri anlaşılmıştır. Üreticilerin sebze olarak en çok domates, hıyar ve biber yetiştirdikleri; bununla birlikte buğday, şeker pancarı, arpa, yonca ve patates yetiştiriciliği yaptıkları görülmüştür. Sebze tarımında en önemli sorunlarının pazar sorunu olduğunu, bunu yetiştiricilik ve bitki koruma sorunlarının takip ettiğini; bitki koruma sorunlarının içerisinde ise en fazla böceklerden ve yabancı otlardan şikâyetçi olduklarını belirtmişlerdir. Sebze bahçelerinde yabancı ot yoğunluğunun yüksek olduğunu, bunlardan en çok tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.), sirken (Chenopodium album L.) ve semizotu (Portulaca oleracea L.)’na rastladıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, çiftçilerin yabancı otlarla mücadelede herbisit kullanmadıkları, daha çok elle yolma ve çapalama gibi mekanik yöntemleri tercih ettikleri, mücadele ile ilgili kararları ise herhangi bir yere danışmadan verdikleri anlaşılmıştır.