Van Gölü Havzası Endemik Balık Türleri


Creative Commons License

Şen F., Atıcı A. A. , Elp M.

Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, vol.28, pp.63-70, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The Van Lake Basin is a closed basin that has many water sources. This differentiation in the water resources shows on endemic fish species. All species of fish showing natural distribution in basin are consist of Albanus tarichi, Alburnus timarensis, Barbus ercisianus, Capoeta kosswigi, and Oxynoemacheilus ercisianus. It is important to know the ecological characteristics of the endemic fish species in order to ensure their continuity in Van Lake Basin. Domestic and industrial wastes, sand quarries and illegal sand extraction activities, regulators, culverts and bridges on the river, river improvement studies and poaching in breeding period are the main threats to these endemic species. The present study, it is aimed to give some information about ecological and biological characteristics of endemic fish species and water resources in Van Lake Basin, differences between the fish species that are separated from other fish species and aiming to draw attention to these species in order to ensure the sustainability of these endemic species.

Kapalı bir havza özelliğinde olan Van Gölü Havzası’nda birçok su kaynağı bulunmaktadır. Bu su kaynaklarındaki farklılık kendisini Alburnus tarichi, Alburnus timarensis, Barbus ercisianus, Capoeta kosswigi ve Oxynoemacheilus ercisianus gibi endemik balık türlerinde göstermiştir. Bu balık türlerinin ekolojik özelliklerinin bilinmesi, türün havzadaki su kaynaklarında devamlılığının sağlanması açısından önemlidir. Evsel ve sanayi atıkları, akarsu üzerindeki kum ocakları ve kaçak kum alım faaliyetleri, akarsu üzerinde inşa edilen regülatör, menfez ve köprü gibi yapılar, akarsu ıslah çalışmaları, üreme döneminde gerçekleştirilen kaçak avcılık bu türleri tehdit eden başlıca unsurlardır. Bu çalışmada havzada doğal yayılış gösteren endemik balık türlerinin, ekolojik ve biyolojik özellikleri, diğer balık cinslerden ayrılan farklılıkları ve yaşadığı su kaynakları hakkında bazı bilgiler verilerek, sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla dikkatlerin bu türler üzerine çekilmesi amaçlanmıştır.