Approach to Early Diagnosis Of Breast Cancer In Van Province


Creative Commons License

Kına E., Karaca M., İnan M., Biçek E.

Van'ın Geleceği Sempozyumu, Van, Turkey, 1 - 02 December 2022, pp.323

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.323
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Dünyanın dört bir yanındaki sağlık sistemleri, artan kronik hastalıklar, kaynak kıtlığı, yaşlanan nüfus nedenleriyle önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Genel olarak, kronik hastalığın yükselişini önlemenin en iyi yolu, hastalık gelişmeden önce önlem almak ve tarama yapmaktır. Bununla birlikte, birinci basamakta çoğu doktor, kronik hastalıkları önlemek için zaman, kaynak ve araçlardan yoksundur. Araştırma çalışmamız, Van ilinde olası meme kanseri hastalıklarını erken bir aşamada tahmin etme yaklaşımlarını uyarlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada Naive Bayes, Logistic Regresyon, k-Nearest Neighbors, Support Vector Machines, Decision Trees, Random Forests, Yapay Sinir Ağları, Adaboost, XGBoost ve Gradient Boosting gibi sınıflandırma modellerinin oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışma için Wisconsin Breast Cancer (WDBC) veri seti kullanılarak geliştirilecek sistem Van ilindeki mevcut hastanelere önerilecektir. Mevcut halde en iyi sonuçlar oylama sınıflayıcısından elde edilmiş olup, %92 doğruluk değeri elde edilmiştir.