Hemşirelik Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Kültürlerarası Hemşirelik: Türkiye Örneği


Arı B., Güven S., Parlak G., Hacıdursunoğlu Erbaş D., Tanrıverdi G.

3. Uluslararası 6. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 22 December 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Türkiye’de lisansüstü hemşirelik programlarında Kültürlerarası hemşirelik dersi için bir çekirdek müfredat olmadığı gibi bu dersi tanımlamaya yönelik herhangi bir araştırmaya da ulaşılamadı. Kültürlerarası Hemşirelik dersi hemşireliğin herhangi bir uzmanlık alanı içinde yer almadığı gibi Türkiye’de öğretim elemanlarını bu dersi vermeye yetecek yetkinlikte hazırlayan bir eğitim programı da bulunmamaktadır. Açılan dersler konuya ilgi duyan öğretim elemanları tarafından ve diğer okulların eğitim programlarından örnek alınarak oluşturulan program doğrultusunda verilmektedir. 150 Bu dersin lisansüstü hemşirelik eğitim programlarında benzerlik ve farklılıklarının ortaya konulmasının ve dünyadaki diğer eğitim programlarıyla karşılaştırılmasının bu ders için yapılacak bir çekirdek müfredat çalışmasına ışık tutacağı düşünülmektedir.

Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisansüstü programlarında Kültürlerarası Hemşirelik dersini tanımlamak amacıyla yapıldı.

Yöntem: Bu araştırmanın evrenini 2020-2021 Yılı Güz döneminde, eğitim-öğretim dönemine aktif devam eden 119 üniversitenin online eğitim programına ulaşılabilen 69 yüksek lisans ve 48 doktora hemşirelik programı oluşturdu. Çalışma için herkesin erişimine açık veriler kullanıldığı için etik kurul izni alınmadı. Veriler bilgisayar ortamına aktarıldı ve yüzdeleri alınarak değerlendirildi.

Bulgular: Türkiye’deki ulaşılan 69 hemşirelik yüksek programının 10’unda (%14.5), ulaşılan 48 hemşirelik doktora programının ise 17’sinde (%35.4) kültürlerarası hemşirelik dersinin verildiği belirlendi. Hem yüksek lisans hem de doktora programlarında Kültürlerarası Hemşirelik dersinin adının, AKTS’sinin, verildiği dönemin, dersin amaçlarının, dersin çıktılarının ve haftalık konu başlıklarının birbirinden çok farklılık gösterdiği saptandı.

Sonuç ve Öneriler: Kültürlerarası hemşirelik dersinin Türkiye’deki lisansüstü hemşirelik programlarında çok çeşitlilik gösterdiği belirlenmiş olup hem yüksek lisans hem de doktora programlarında çekirdek müfredat çalışmalarının yapılması önerilebilir.

Anahtar kelimeler: Kültürlerarası hemşirelik, hemşirelik, müfredat, yüksek lisans programı, doktora programı