Performance and Emission Analysis of Sodium Borohydride Additive Methanol-Gasoline Blended Fuels Used as Fuel in a Gasoline Engine


Yakın A., Behçet R.

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.1152-1160, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Taşıtlarda kullanılan fosil kökenli yakıtların yakın gelecekte tükenecek olması, yerel olmaması, çevre ve insan sağlığı açısından zararlı etkilere sahip olmaları gibi nedenlerden dolayı alternatif yakıtlar gündeme gelmiştir. Hidrojen, biyoyakıtlar ve alkoller ( etanol, metanol, bütanol vb.), yenilenebilir, yerel, temiz ve çevreye duyarlı alternatif yakıtlardır. Bu çalışmada, saf benzin, MB15 karışım yakıtı ( hacimsel olarak % 15 metanol ve %85 benzin) ve MSB15 karışım yakıtı (hacimsel olarak %15 sodyum borhidrür katkılı metanol çözeltisi ve %85 benzin)'ndan oluşan üç çeşit yakıt benzinli bir motorda test edilerek yakıtların motor performans ve egzoz emisyonları üzerindeki etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Motor test sonuçlarından elde edilen değerler birbirleri ile karşılaştırıldığında, saf benzine göre MB15 ve MSB15 karışım yakıtların CO emisyonları sırasıyla % 63.17 ve % 52.65 azalırken, HC emisyonları sırasıyla % 15 ; % 31.42 artmıştır. Ayrıca motor momentinde sırasıyla % 0.95 ve % 2.24 artma, özgül yakıt tüketiminde ise % 3.27 ve % 7.52 artma olmuştur. MB15 ve MSB15 karışım yakıtlarının motor gücü de saf benzin yakıtlı motor gücüne göre sırasıyla % 1.18 ve % 3.04 artmıştır.