TREATMENT OF LEFT UPPER CENTRAL AND LATERAL TEETH WITH LATERAL LUXATION AFTER TRAUMA


Creative Commons License

Şahin P., Gündüz H.

15. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 10 June 2023, pp.182-183

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.182-183
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study; to present the root canal treatment and follow-up of the left upper central and lateral teeth

with lateral luxation towards the palatine after trauma.

Case: A 17-year-old male patient without any systemic disease was admitted to our clinic with complaints of pain,

swelling and mobility in the left upper anterior region teeth due to soft tissue injury because of the fight he was involved

in. In the anamnesis taken from the patient, it was learned that he was taken to the emergency room on the day of the

trauma and antibiotic treatment was started. In the clinical examination of the patient, lateral luxation towards the palatal

region of the left upper central and lateral teeth was observed and severe pain on percussion and palpation was detected

in addition to the second-degree mobility of the teeth. No foreign body was detected in the soft tissue in the radiographic

examination, and an enlargement of the periodontal ligament space was observed. Teeth 11 and 23 responded positively

to the vitality test and two sessions of root canal treatment were planned for teeth 21 and 22. After the patient’s teeth

were repositioned to their original locations under local anesthesia, a semi-rigid trauma splint was applied between

the canine and the canine for 4 weeks. During the first session after soft tissue healing, after adequate preparation of

the root canals, calcium hydroxide medicament was placed. Calcium hydroxide, which was kept for three weeks, was

removed from the root canals in the second session using a sonic irrigation activation system with sodium hypochlorite

and EDTA. Afterwards, the root canals were dried with paper point and filled with resin based root canal sealer and gutta

percha using the lateral condensation technique. One week after the coronal restoration of the teeth was completed with

composite filling, the splint was removed and follow-up was continued with control sessions.

Results: In the first month follow-up, it was determined that the patient had no clinical symptoms and the soft tissue

injury healed after root canal treatment. In the six-month follow-up, it was observed that the patient was clinically

asymptomatic, had no mobility and decreased periapical radiolucency.

Conclusion: It is seen that correct diagnosis and treatment are very important for the long-term success of teeth in

trauma injuries, which are more common in anterior teeth in young patients,

işlerin kök kök kanal tedavisini ve takibini sunmaktır.

Olgu: 17 yaşında herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan erkek hasta, karıştığı kavga sonucu yumuşak doku

yaralanmasına bağlı ağrı, şişlik ve sol üst anterior bölge dişlerinde mobilite şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur.

Hastadan alınan anamnezde travmanın gerçekleştiği gün acil servise götürüldüğü ve antibiyotik tedavisine başlanıldığı

öğrenilmiştir. Hastanın klinik muayenesinde sol üst santral ve lateral dişlerde palatinale doğru lateral lüksasyonun

gerçekleştiği, dişlerde ikinci derece mobiliteye ek perküsyon ve palpasyonda şiddetli ağrı tespit edilmiştir. Radyografik

incelemede yumuşak dokuda herhangi bir yabancı cisim tespit edilememiş olup periodontal ligament aralığında genişleme

gözlenmiştir. 11 ve 23 numaralı dişler vitalite testine pozitif yanıt vermiş, 21 ve 22 numaralı dişlere ise iki seans kök

kanal tedavisi planlanmıştır. Hastanın dişlerinin lokal anestezi altında orijinal konumlarına repozisyonu sonrası kaninkanin

arasına 4 hafta boyunca semi-rijit travma splinti uygulanmıştır. Yumuşak doku iyileşmesinin ardında ilk seans; kök

kanallarının yeterli preparasyonu sonrası kalsiyum hidroksit medikamenti yerleştirilmiştir. Üç hafta bekletilen kalsiyum

hidroksit ikinci seansta, sodyum hipoklorit ve EDTA ile sonik irrigasyon aktivasyon sistemi kullanılarak kök kanallarından

uzaklaştırılmıştır. Ardından kök kanalları kagıt konlarla kurutulmuş, gutta perka ve rezin içerikli kök kanal patı ile lateral

kondenzasyon tekniği kullanılarak doldurulmuştur. Dişlerin koronal restorasyonu kompozit dolgu ile tamamlandıktan bir

hafta sonra ise splint sökülmüş, kontrol seansları ile takibe devam edilmiştir.

Bulgular: Birinci ay takipte kök kanal tedavisi sonrası hastanın klinik semptomlarının olmadığı ve yumuşak doku

yaralanmasının iyileştiği tespit edilmiştir. Altı aylık takipte ise hastanın klinik olarak asemptomatik olduğu, mobilitenin

olmadığı ve periapikal radyolüsensi miktarının azaldığı gözlemlenmiştir.

Sonuç: Genç hastalarda özellikle ön bölge dişlerinde daha sık karşılaşılan travma yaralanmalarında doğru teşhis ve

planlama ile tedavi edilmesinin dişlerin uzun dönem başarısı açısından oldukça önemli olduğu görülmektedir.