METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NI KONU ALAN ROMANLAR VE ÇANAKKALE SAVAŞLARI İLE İLGİLİ ANLATILAR


Creative Commons License

Yılmaz B.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.2, pp.416-424, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.416-424

Abstract

The Battle of Gallipoli is an important historic event in recent times. It has changed the fate (destiny) of the Turkish nation and the world. Such a great event has always managed to exist in the spirit of the Turkish nation. There are many narrative about this historical event in folk culture and tradition. Society has attempted to embellish this historical event in its own tradition with various motifs, to understand, interpret and transmit it to the next generations. The Battle of Gallipoli has been a subject of various novels within the literary world although not as much as the folk narratives. There are novels dealing with the Gallipoli Wars, though not at the desired number. In this study, the intertextual link between the novels about the Battle of Gallipoli and the public narratives around the Battle of Gallipoli was tried to be examined and determined. Public narratives have been accepted as sub-texts. It has been determined that the novels related to the Battle of Gallipoli have been linked to these public narratives through various intertextual methods. In most of the novels, it is seen that the authors have benefited from the folk narratives by making open and closed references. This situation is also an important example that how the modern novels benefit from the tradition and traditional folk narratives. 

Keywords: The Battle of Gallipoli, Intertextuality, Narrative, Novel

 

 

Çanakkale Savaşları yakın dönemde gerçekleşmiş önemli bir tarihî olaydır. Türk milletinin ve dünyanın kaderini değiştirmiştir. Böylesine büyük bir olay Türk milletinin ruh dünyasında daima var olmayı başarmıştır. Halk kültürü ve gelenek içerisinde bu tarihî olay hakkında çok sayıda anlatı oluşmuştur. Toplum kendi geleneği içerisinde bu tarihî olayı çeşitli motiflerle süsleyerek anlamaya, yorumlamaya ve sonraki nesillere aktarmaya çalışmıştır. Çanakkale Savaşları halk anlatıları kadar olmasa da edebiyat dünyası içerisinde çeşitli romanlara da konu olmuştur. İstenilen sayıda olmasa da Çanakkale Savaşları’nı ele alan romanlar vardır.Bu çalışmada Çanakkale Savaşları’nı konu alan romanlar ile Çanakkale Savaşları etrafında oluşan halk anlatıları arasındaki metinlerarası bağ incelenmeye ve tespit edilmeye çalışılmıştır. Halk anlatıları birer alt metin olarak kabul edilmiştir. Çanakkale Savaşları’nı konu alan romanların çeşitli metinlerarası yöntemlerle bu halk anlatıları ile bağ kurdukları tespit edilmiştir. Çanakkale Savaşları’nı konu edinen romanların birçoğunda halk anlatılarından istifade ettikleri ve bunlara açık ve kapalı göndermeler yaparak roman içerisinde tekrar işledikleri görülmektedir. Bu durum, modern bir tür olan romanın gelenekten ve geleneksel anlatılardan nasıl ve ne şekilde yararlandığını görmek açısından da önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Savaşları, Metinlerarasılık, Anlatı, Roman.