GUERRILLA MARKETING


Cesur A., Çoban M. S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.36, pp.119-131, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract Guerrilla marketing for businesses, which can be used in today's increasingly competitive environınent is an important marketing techniques. Increased competition in our country rather than its rightfül  share of this market to get the whole business to create the market and according to them the need to prepare and implement new marketing strategies, guerrilla marketing has emerged. Guerilla marketing target market close, dynamic and responsive to consumer needs, strengthcned and empowered to create a marketing management. Important part of guerrilla marketing practices of the message is spread in the most effective manne posible person. Thisstudy; located within the marketings trategy wasmadde to emphasiz etheimportance of guerrilla marketing. In this context, the conceptual study conducted guerrilla marketing and guerrilla marketing example susedto dayinall sectorsare included. Keywords: Guerrilla, marketing, strategy.

Öz Gerilla pazarlama, işletmeler için günümüzün artan rekabet ortamında kullanabilecekleri önemli bir pazarlama tekniğidir. Ülkemizin rekabet piyasası oldukça artan bir pazara sahiptir. Bu pazardan hak ettiği payı alması için, bütün işletmelerin pazar yaratması ve bunlara uygun olarak da yeni pazarlama stratejileri hazırlaması ve uygulaması gerektiğinden gerilla pazarlaması ortaya çıkmıştır. Gerilla pazarlamasında hedef, piyasada etkin, dinamik, tüketici ihtiyaçlarına duyarlı, güçlendirilmiş ve yetkilendirilmiş bir pazarlama yönetimi oluşturmaktır. Gerilla pazarlama uygulamalarının önemli tarafı mesajın olabildiğince kişiye en etkin bir şekilde yayılmasıdır. Bu çalışma; pazarlama stratejileri içerisinde yer alan gerilla pazarlamanınönemini vurgulamak için yapılmıştır. Bu bağlamda gerilla pazarlamasının kavramsal incelemesi yapılmış ve günümüzde tüm sektörlerde kullanılan gerilla pazarlama örneklerine yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Gerilla, Pazarlama, strateji.