Self, Memory and Consciousness in the Context of Locke and Hume's Understanding of Personal Identity


Rızvanoğlu E.

Beytülhikme Felsefe Dergisi, vol.10, no.3, pp.957-975, 2020 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.18491/beytulhikme.1639
  • Journal Name: Beytülhikme Felsefe Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Index Islamicus, Philosopher's Index, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.957-975
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this article, considering Locke and Hume's thoughts, the concept of personal identity will be discussed. In this context, firstly, a historical record of the problem will be given, then the meaning that Locke has attributed to this concept for the firsttime will be evaluated. Locke's failure to see neither the soul nor the body as the criterion that determines what makes us has caused a break in this subject in history of philosophy. In this sense, Locke has highlighted the concept of memory and handledit in relation to the concept of consciousness. Hume, though using similar concepts, has reached different conclusions. For him, personal identity is nothing more than an illusion. In this article, we will try to make an explanation by focusing on the aforementioned thoughts and also mention the importance of the problem in terms of the cur-rent state of philosophy

Bu makalede, Locke ve Hume’un düşüncelerinden hareketle kişisel özdeş-lik kavramı ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle sorunun tarihsel olarak bir kaydı verilecek, daha sonra Locke’un ilk defa bu kavrama yüklediği anlam de-ğerlendirilecektir. Locke’un bizi biz yapan şeyi belirleyen ölçüt olarak ne ruhu ne de bedeni görmemesi, felsefe tarihi içerisinde bu konuya dair bir kırılmaya neden olmuştur. Bu anlamda Locke, bellek kavramını öne çıkarmış ve bu kav-ramı bilinç kavramıyla ilişkili ele almıştır. Hume ise benzer kavramları kullan-masına rağmen farklı sonuçlara varmıştır. Onunaçısından ise kişisel kimlik bir yanılsamadan başka bir şey değildir. Bu makalede söz konusu düşünceleri mer-keze alarak hem bir açımlama yapılmaya çalışılacak hem de sorunun felsefenin mevcuttaki durumu açısından önemine de değinilecektir.