The Effect of Personality Values of University Students on Entrepreneurship Trends: The Case of Van Yüzüncü Yıl university


Creative Commons License

Çalık A., Karta T. K.

Riihan Journal for Scientific Publishing by Fiker for Research & Development, no.10, pp.314-326, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin kişilik değerlerinin girişimcilik eğilimleri üzerine etkisini

araştırmak için yapılmıştır. Çalışmamızda, kişilik ve girişimcilik kavramları açıklanmış ve bireye kattığı yönler ifade edilmiştir. Çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümünde eğitim gören öğrenciler üzerine yapılmıştır. Çalışmada yapılan çalışmalar incelenerek alanla ilgili 272 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket 2019 yılı Ekim ve Aralık aylarında öğrencilerle yüz yüze görüşmeyle uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin sadece duygusal eğilim, uyumlu kişilik, nevrotik kişilik, yenilikçi kişilik ve sorumlu kişilik boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğu görünmüştür. Sonuç olarak ülkemizin ekonomik açıdan geleceğine yön verecek olan girişimci adaylarına bilinçli olmaları yönünden daha iyi eğitim verilmesi konusunda gerekli olduğu söylenebilir.