THE EFFECTS OF COPPER-ZINC INTERACTIONS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS IN SOILLESS GROWN BEANS (PHASEOLUS VULGARIS L.)


Creative Commons License

Bildirici N.

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.18, no.2, pp.2581-2598, 2020 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, Aqualine, Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA), BIOSIS, CAB Abstracts, Environment Index, Pollution Abstracts, Veterinary Science Database
  • Page Numbers: pp.2581-2598
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This research was conducted under the ecological conditions of Van-Gevaş, Turkey in 2015 and 2016 in three replications according to the Random Parcel Trial Pattern. This study is a flowerpotting trial investigating the effects of copper (Cu) and zinc (Zn) doses applied in increasing amounts to the bean plant grown in the hydroponic system. Four different copper doses (0-200-400-800 mg Cu kg-1 ) and four different zinc doses (0-2.5-5.0-10.0 mg Zn kg-1 ) were applied. This study was conducted in drybean varieties on different doses and interactions of Cu and Zn; characteristics such as plant height, number of pods in the plant, number of branches, grain yield in the plant, harvest index and protein ratio were examined. According to the results of the research, while the of 400 mg kg-1 Cu and 5.0 mg kg-1 Zn dose applied to Yakutiye-98 variety in the first year increased the seed yield (36.32 g plant-1 ) in the plant; in the second year, 200 mg kg-1 Cu applied to Yakutiye-98 variety and 5.0 mg kg-1 Zn increased the yield (28.45 g plant-1 ). In general copper-zinc interaction; Co-administration of Cu and Zn doses led to increases in yield and yield parameters of bean varieties compared to the separate administration of these doses and was found statistically significant at 1% level. 

Keywords: dry beans, hydroponics, copper, zinc, fertilizer, grain yield 

Bu araştırma Van- Gevaş ekolojik koşullarında 2015 ve 2016 yıllarında Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Bu çalışma hidroponik sistemde yetiştirilen fasulye bitkisine artan miktarlarda uygulanan bakır (Cu) ve çinko (Zn) dozlarının etkilerinin araştırıldığı bir saksı denemesidir. Bitki çeşidi olarak belirlenen Göynük-98 ve Yakutiye-98 fasulye çeşitleri topraksız tarım tekniği ile Cocopeat kullanılarak; modifiye edilmiş Hoagland besin çözeltisi uygulanarak yetiştirilmiştir. Çalışmada bakır (Cu) ve çinko (Zn) farklı uygulama dozları ve etkileşimlerinin fasulye çeşitlerinde verim ve verim kriterlerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmada saksılara ekim öncesi dört farklı bakır dozu (0-200-400-800 mg Cu kg-1)  bakır sülfat (CuSO4·5H2O) olarak ve dört farklı çinko dozu (0-2.5-5.0-10.0 mg Zn kg-1) çinko sülfat (ZnSO4·7H2O) olarak homojen bir çözelti şekilde uygulanmıştır. Yapılan çalışmada iki fasulye çeşidinde Cu ve Zn’un farklı doz ve etkileşimlerinin bitki boyu(cm), bitkide bakla sayısı(adet bitki-1), dal sayısı(adet bitki-1), tane verimi(kg da-1), hasat indeksi(%) ve protein oranı(%) üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, ilk yıl Yakutiye-98 çeşidine uygulanan 400 mg kg-1 Cu ve 5.0 mg kg-1 Zn dozu, bitkideki tohum verimini (36.32 g bitki-1) arttırırken; ikinci yılda Yakutiye-98 çeşidine uygulanan 200 mg kg-1 Cu ve 5.0 mg kg-1 Zn verimi arttırdı (28.45 g bitki-1). Genel olarak bakır-çinko etkileşimi; Cu ve Zn dozlarının birlikte uygulanması, bu dozların ayrı uygulanmasına kıyasla, fasulye çeşitlerinin verim ve verim parametrelerinde artışa neden olmuştur ve  istatistiksel olarak % 1 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.