A Statistıcal Examination Of The Relation Between Levels Of Fragılıty And External Borrowing (Kırılganlık Düzeyleri ve Dış Borçlanma İlişkininin İstatistiksel Olarak İncelenmesi)


Karta N.

(UHEYAD) Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, no.6, pp.43-54, 2015 (Peer-Reviewed Journal)