Doğal Yaşam Döngüsü ve Temel Biyolojik Kavramların Öğretimi Üzerine Sanal Materyal Tasarımı


Creative Commons License

İNCE O., Demirkuş N.

III. International Congress on Science and Education, Afyon, Türkiye, 21 - 24 Mart 2019, ss.619-626

  • Basıldığı Şehir: Afyon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.619-626

Özet

Biyoloji dersinde geçen doğal yaşam döngüsü ve temel biyolojik kavramların daha iyi öğrenilmesi ve verimli
algılanabilir hale getirilmesi için bu kavramlar bazı sanal programlarla daha fazla duyuya hitap edecek şekilde hazırlanmıştır.
Yani görsel, işitsel, yazımsal ve ilişkisel fikir yürütebilmeyi kolaylaştıracak dokümanlar internet ve dvd entegreli kavramlar
ve kavram kümeleri olarak sunulmuşlardır. Bu çalışmalarda öncelikle biyoloji eğitimi materyal geliştirme odasında kayıtlı
1000 tane bilimsel film arşivinden 106 tane konumuzla ilgili film seçilmiştir. Bu seçilen filmlerden tez konusu ile ilgili 1500
kavram ve kavram kümelerini içeren kısa video/filmler oluşturulmuştur. Bilimsel filmler belgesel kanallarından
kaydedilmiştir.
Tezin hazırlık aşamasın da, bulgu veya tespit olarak nitelendirilebilecek internet üzerindeki tez konusu ile ilgili
kavramların, yanlış ve eksik öğretildiği tespit edilmiştir. Bu tür olumsuz durumları ortadan kaldırmaya ya da çözümüne
yönelik Türkçe kaynaklarda yeterli öneri ve çalışmalara rastlanmamıştır. . Mevcut olanların ise çok yetersiz olduğu
görülmüştür.
Toplam da 29 makale (10’u anonim), resimler ve filmler için 189 web sitesi, ayrıca 240 adet bilim teknik makalesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ferit Melen kütüphanesinde toplu veri tarama sisteminden temin edilmiştir.
Macromedia Dreamweaver 8 Web Editörü ile hazırlanan kavramlar, alfabetik sıraya göre düzenlenerek ilgili
linkler internet üzerinden yayınlanmıştır.
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/oi/oi.html
http://www.nadidem.net/kf/oi/oi.html
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanbiyolojipdf.html
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanmantarpdf.html
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanalgpdf.html
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanbakteripdf.html
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanviruspdf.html
Bu linkler için lütfen internet explorer'ı kullanınız.
Anahtar Kelimeler: Doğal Yaşam Döngüsü, Temel Biyolojik Kavramlar

These concepts have been prepared to address more senses with some virtual programs in order to make the
biology course the natural life cycle and basic biological concepts better understood and efficiently perceived. In other words,
the documents that facilitate visual, audio, written and relational ideas are presented as concepts and concept sets integrated
with internet and dvd. In these studies, 106 films were selected from 1000 scientific film archives which were registered in
biology education material development room. From these selected films, short films containing 1500 concepts and concept
sets related to the thesis topic were created. Scientific films were recorded from documentary channels.
In the preparation stage of the thesis, it has been determined that the concepts related to the thesis topic on the
internet, which can be considered as finding or finding, are taught wrong and incomplete. No adequate suggestions and
studies have been found in Turkish sources for eliminating or resolving such negative situations. The existing ones are also
very inadequate.
In total, 29 articles (10 anonymous), 189 web sites for pictures and films, and 240 scientific technical articles were
obtained from the mass data scanning system in the Ferit Melen Library of Yüzüncü Yıl University.
The concepts prepared with Macromedia Dreamweaver 8 Web Editor are arranged in alphabetical order and related
links are published over the internet.
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/oi/oi.html
http://www.nadidem.net/kf/oi/oi.html
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanbiyolojipdf.html
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanmantarpdf.html
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanalgpdf.html
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanbakteripdf.html
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanviruspdf.html

Please use the internet explorer for these links.
Keywords: Natural Life Cycle, Basic Biological Concepts