EFFECT OF IN OVO INJECTED α-TOCOPHEROL ON VITAMIN E ISOMERS CONCENTRATIONS IN RESIDUAL YOLK SAC OF BROILER CHICKS


Babacanoğlu E., Karageçili M. R.

ISPEC 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND RURAL DEVELOPMENT, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.407-411

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.407-411

Abstract

Yumurta sarısındaki temel antioksidan olan vitamin E çıkışa doğru etlik civcivlerin kalıntı sarı kesesinden absorbe olur. Alfa tokoferol vitamin E’nin diğer formlarına göre en aktif ve en yüksek biyolojik aktiviteye sahip formudur. In ovo α-tokoferol enjeksiyonu embriyonun sarı kesesinde antioksidan birikimini etkileyebilir. Bu çalışma, embriyolu yumurtalara α-tokoferol enjeksiyonunun 3 günlük yaştaki etlik civcivlerin kalıntı sarı kesesindeki vitamin E izomerlerinin düzeyi üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Toplam 240 adet yumurtaya α-tokoferol enjekte edilen gruplar: embriyonik yaşın 7. günü sarı keseye (V7) ve embriyonik yaşın 17.5 günü amniyon keseye (V17.5) 37.5 mg α-tokoferol enjeksiyonu ve enjeksiyon uygulanmayan grup: kontrol olacak şekilde gruplar oluşturulmuştur. Üç günlük yaştaki civcivlerin kalıntı sarı keselerinde a-, g-, d-tokoferol, a-tokotrienol ve toplam vitamin E konsantrasyonu HPLC yöntemi ile belirlenmiştir. Enjeksiyon uygulaması g-tokoferol konsantrasyonunu ekilememiştir (p>0.05). Alfa-tokoferol konsantrasyonu V7 grubunda (1116.3 µg/g), kontrol (774.0 µg/g) ve V17.5 (763.2 µg/g) gruplarına göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.001). Kontrol grubu için 1.19 µg/g, V7 grubu için 3.03 µg/g ve V17.5 grubu için 2.99 µg/g d-tokoferol konsantrasyonu saptanmıştır (P=0.006). Alfa-tokotrienol konsantrasyonu V7 grubunda kontrol ve V17.5 gruplarına göre daha düşük elde edilmiştir (P=0.008). In ovo enjeksiyonu toplam Vitamin E konsantrasyonunu V7 grubunda (1305.2 µg/g), kontrol (928.8 µg/g) ve V17.5 (998.7 µg/g) gruplarına göre daha yüksek olacak şekilde etkilemiştir (P=0.006). Sonuç olarak, α-tokoferolün amniyon keseye enjeksiyonuna göre sarı keseye enjeksiyonu, çıkış sonrası üç günlük yaştaki etlik civcivlerin kalıntı sarı kesesinde toplam vitamin E ve α-tokoferol konsantrasyonlarının artışına yol açmıştır.