TOPLUMA SAĞLIK EĞİTİMİ VEREBİLME


Creative Commons License

Çeleğen İ.

in: HEKİMLİKTE TEMEL UYGULAMALAR, MEHMET EMİN LAYIK HÜSEYİN GÜDÜCÜOĞLU ERBİL KARAMAN MEHMET PARLAK DUYGU KORKMAZ, Editor, Palet yayınları, Konya, pp.377-378, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Palet yayınları
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.377-378
  • Editors: MEHMET EMİN LAYIK HÜSEYİN GÜDÜCÜOĞLU ERBİL KARAMAN MEHMET PARLAK DUYGU KORKMAZ, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

TOPLUMA SAĞLIK EĞİTİMİ VEREBİLME

Öğrenme Düzeyi: 3

Amaç: Sağlık eğitimi ile ilgili genel kavramları ve uygulamayı öğrenme

Hedefler: Topluma gereksinim odaklı etkili bir sağlık eğitimi vere bilme

Sağlık Eğitimi; Kişilerde kendi yaşantıları yolu ile sağlıkla ilgili düşünce, kavram,

inanç, tutum, davranış ve yaşam biçimi değişikliği oluşturmak amacıyla yapılan herhangi

bir öğrenme yaşantısıdır.

Sağlık Eğitiminde Amaç, “Bireylere ve topluluklara, sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılayabilecek

istendik davranışları kazandırabilmek” davranış değişikliği oluşturmaktır.

Sağlığın geliştirilmesi ve sağlık eğitimi yasal anlamda ve geleneksel yaklaşımla profesyonellere

verilen görev olmakla birlikte modern yaklaşımda sadece profesyonellerin

değil herkesin işidir.

Sağlık Eğitiminin konuları; Genel sağlık, kişisel bakim ve temizlik, yeterli ve dengeli

beslenme, bağışıklama, çocuk sahibi olma, gebelik ve doğum sonrası bakim, aile planlaması,

kazalardan ve bulaşıcı hastalıklardan korunma, ruh sağlığı, kronik hastalıklara

yönelik tedavi ve bakim, hasta–hekim ilişkilerinin geliştirilmesi, yeni ortaya çıkan hastalıklar

vb. konulardan gereksinimlere bağlı olarak değişebilir

Sağlık eğitimi, halk eğitimi konusu olmakla birlikte, bunun örgün eğitim sırasında

başlaması ve yaygın eğitimle sürmesi ve algın eğitimle de desteklenmesi gerekir.

Sağlık eğitiminin amaçları; Sağlığı toplumsal bir değer haline getirmek, sağlık talebi

oluşturmak, bireylerin kendi sağlıklarından sorumlu olmalarını sağlamak, sağlık sorunlarını

çözecek, sağlığı iyileştirecek bilgi ve beceriler kazandırmak, sağlık hizmetlerinin

gelişmesini sağlamaktır.

Sağlık Eğitiminin Aşamaları

• İlk aşama, iyice anlamak ve öğretmek (Bilgi)

• İkinci aşama, benimsetmek ve inandırmak (Tutum)

• Üçüncü aşama, yapmak ve yaptırmak (Davranış)

• Dördüncü aşama, yinelettirerek alışkanlık kazandırmak (Davranış)

Sağlık Eğitiminin Planlanması

• Gereksinimlerin belirlenmesi

• Eğitim hedeflerinin belirlemesi

• Yöntemleri belirlemesi

• Programı hazırlaması

• Uygulama

• Değerlendirme

378 HEKİMLİKTE TEMEL UYGULAMALAR

İnteraktif Eğitim Teknikleri: Görsel–işitsel araçlarla işlenen sınıf dersi, küçük grup

çalışmaları, grup tartışması, soru–yanıt yöntemi, oyunlaştırma–rol play, vaka çalışması,

beyin fırtınası, proje çalışması, gösterim–demonstrasyon, yetiştiricilik– coaching.

Kaynaklar:

1. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2012