Problemli İnternet Kullanımının Ailesel Değişkenler Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

İKİZ F., ASICI E., Kaya Z., SAKARYA Ö.

Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, vol.5, no.2, pp.7-15, 2015 (Peer-Reviewed Journal)