Determination of Standard and Modified Proctor Properties of Clay Soils in Eastern and Northern of Van Lake


Özvan A., Saran O., Muvafık M.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.35, no.2, pp.511-526, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.21605/cukurovaummfd.792457
  • Journal Name: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.511-526

Abstract

In this study, the changes in the engineering properties of the soil in case of application of compaction energy, which is an important parameters of the compaction, in different amounts have been investigated. For the study, disturbed clay samples obtained from different locations in eastern and northern of Van Lake, have been used. Firstly, all clay soils were subjected to Proctor experiments and optimum water content (ωopt) and maximum dry unit volume weight (γk-max) values were determined. In the second stage, samples taken from the compaction test were subjected to consolidation test. Considering the results of consolidation, it was determined that as the compaction energy applied to the soil increases, the dry unit volume weight and pre-consolidation pressure increase while the optimum water content and void ratio decrease. When the proctor values of the samples taken from the region are analyzed, it was determined that all clay samples can be used in the filling except the Çaldıran region. In addition, high correlation coefficient was obtained in the correlations between the Plastic Limit values and the Proctor compaction parameters of these clays.

Bu çalışmada kompaksiyonun önemli bir parametresi olan sıkıştırma enerjisinin, zemine farklı miktarlarda uygulanması durumunda zeminin mühendislik özelliklerindeki değişiklikler araştırılmıştır. Çalışma için Van Gölü'nün doğu ve kuzeyindeki farklı konumlardan elde edilen bozulmuş kil örnekleri kullanılmıştır. Tüm zeminler öncelikle Proktor deneylerine tabi tutularak zeminlerin optimum su içeriği (ωopt) ve maksimum kuru birim hacim ağırlık (γk-max) değerleri belirlenmiştir. İkinci aşamada, kompaksiyon deneyinden alınan numuneler konsolidasyon deneyine tabi tutulmuştur. Konsolidasyon sonuçlarına bakıldığında zemine uygulanan kompaksiyon enerjisi arttıkça zeminin kuru birim hacim ağırlığının ve ön konsolidasyon basıncının arttığı, optimum su içeriğinin ve boşluk oranının azaldığı belirlenmiştir. Bölgeden alınan örneklerin proktor değerleri incelendiğinde, Çaldıran bölgesi hariç tüm kil örneklerinin dolguda kullanılabileceği belirlenmiştir. Ayrıca, bu killerin Plastik Limit değerleri ile Proktor sıkışma parametreleri arasında yapılan korelasyonlarda yüksek belirleme katsayısı (R2 >0.90) elde edilmiştir.