MAKRO EKONOMİK VE FİNANSAL DEĞİŞKENLERDE MEYDANA GELEN YAPISAL KIRILMALARIN BELİRLENMESİ


Büberkökü Ö.

İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, Doç. Dr. Mustafa Mete, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.425-440, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Gece Akademi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.425-440
  • Editörler: Doç. Dr. Mustafa Mete, Editör

Özet

Bu çalışmada TCMB altın rezervi, TCMB brüt döviz rezervi, BİST100 endeksi, BİST Mali endeks, BİST Sınai endeksi, tüketici fiyat enflasyonu, gıda enflasyonu, Dolar-TL kuru, Euro-TL kuru, sanayi üretim endeksi ve 3 ay vadeli mevduat faiz oranlarından oluşan 11 adet iktisadi ve finansal değişkende yapısal kırılmaların gerçekleşip gerçekleşmediği ve eğer gerçekleşti ise bu kırılmaların sayısının ne olduğu ve bu kırılmaların ne zaman gerçekleştiği konuları üzerinde durulmuştur. İlgili değişkenlerde yapısal kırılmaların gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesinde farklı yaklaşımlara karşı dirençli (robust) sonuçlar elde edebilmek için Quandt-Andrews, Bai ve Perron (1998, 2003) testleri ile CUSUM ve CUSUM SQ test istatistiklerinden yararlanılmıştır. Çalışma bulguları yapısal kırılmaların oldukça yaygın bir durum olduğunu ve ilgili iktisadi ve finansal değişkenlerde incelenen dönem için minimum 3 maksimum 4 yapısal kırılmanın gerçekleştiğini göstermektedir.