ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN MARKA FARKINDALIĞI, MARKA İMAJI VE MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ


Dülek B., SAYDAN R.

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.887-897

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.887-897
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes