Türkiye ve Avrupa Birliği’nde İlgili Mevzuatlar Açısından Hayvan Refahı Uygulamalarının Gıda Güvenliğindeki Önemi


Creative Commons License

Demirel A. F. , Çak B.

6. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2016, ss.45-46

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.45-46

Özet

Hızla artan dünya nüfusunun sağlıklı ve dengeli beslenmesi. bugün dünyanın
karşı karşıya kaldığı önemli sorunlarından birisidir. Güvenli gıda üretiminde
bilgi ve teknoloji kullanımı. birçok avantajın yanında dezavantajlara da sahiptir.
Son zamanlarda artan bilinçli tüketici profili. kaliteli. sağlıklı ve güvenli
gıdaların nasıl üretildiğini daha fazla sorgulamaktadır. Bu sebeple; gıda
güvenliğindeki “çiftlikten çatala” yaklaşımı. son yıllarda “hem çiftlikten çatala.
hem de çataldan çiftliğe” gıda güvenliği anlayışı şeklinde bir değişim
göstermiştir. AB ve Türkiye’de tüketicilerin güvenli gıdaya erişmelerini
sağlamak için birçok yasal düzenleme çıkarılmaktadır. Böylece etkili bir gıda
denetim sisteminin kurulması. üretici ve tüketici menfaatleri ile sağlığının
korunması ve güvenli gıda temininin sağlanması amaçlanmaktadır. Gıda
güvenliği ile hayvan refahı arasında bir sinerji vardır. Sağlıklı ve kaliteli gıdalar
elde etmek için hayvanların acı. ıstırap ve korku gibi duygulardan uzak olması
gerekmektedir. Hayvan refahı konusundaki bilinçsiz ve özensiz uygulamalar. et.
süt ve yumurta tüketimi için yetiştirilen milyonlarca hayvanın refahını ciddi
şekilde tehlikeye düşürmektedir. Hayvansal ürünlerin tüketimi arttıkça gıda
güvenliği açısından hayvan refahının önemi de artmaktadır. Bu çalışma; AB ve
Türkiye’deki hayvan refahı uygulamalarının gıda güvenliği açısından önemini
ve ilgili mevzuatlar bakımından yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermektedir.