İnsanları Taklit Eden Teknolojiler Bağlamında Pazarlama 5.0


Creative Commons License

Aydın İ.

in: ULUSAL VE KÜRESEL ÖLÇEKTE TÜM YÖNLERİYLE PAZARLAMA , Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.27-46, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Gazi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.27-46
  • Editors: Şahin Karabulut, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Pazarlamanın 1900’lü yıllarda ortaya çıkmasından itibaren değişen çevresel faktörlere bağlı olarak pazarlama faaliyetleri farklı zamanlarda

farklı uygulamalarla gerçekleştirilmiştir. Teknolojik gelişmelerin özellikle son zamanlarda büyük bir hızla hayatın her alanına etkide bulunmasıyla

beraber bu etkiden doğal olarak pazarlama faaliyetleri de etkilenmiştir. Pazarlama yönetiminde makro çevresel faktörler içinde yer alan teknoloji

tüm sektörlerde pazarlama faaliyetlerine etkide bulunmuştur. Son zamanlarda insanları taklit edebilen teknolojik gelişmelerin daha yoğun

olarak kullanılmasına paralel olarak Pazarlama 5.0 kavramı ortaya atılmıştır. Zira yakın gelecekte yapay zekâ, arttırılmış gerçeklik, robotlar, sensörler,

nesnelerin interneti gibi teknolojilerin çok daha fazla yaygınlaşacağı ve bu teknolojilerin pazarlama faaliyetlerinde çok daha yoğun kullanılacağı

beklenmektedir. Ayrıca bu teknolojilerin pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinde devrim niteliği taşıyacak gelişmelere neden olduğu görülmekte ve bu teknolojilerin beklendiği gibi çok daha yoğun olarak kullanılması durumunda birçok pazarlama faaliyetinde çok daha etkin ve verimli sonuçların elde edileceği beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı oldukça yakın zaman önce yabancı literatürde tanıtılan “Pazarlama 5.0” kavramının insanları taklit eden teknolojiler bağlamında ele alınmasıdır. Günümüzde yapay zekâ, arttırılmış gerçeklik, robotlar gibi insanları taklit edebilen son teknolojik gelişmelerin şirketler tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasıyla beraber pazarlama faaliyetlerinde insanlara gerek olup olmadığı, insanların hangi işleri yapacağı, hangi işlerin yeni teknolojiler tarafından yapılacağı, yeni teknolojiler ve pazarlamacılar arasında bir iş bölümünün veya koordinasyonun olup olmayacağı gibi sorulara çalışma içinde cevap bulma imkânı olacaktır.