Koyunlarda Çiçek Aşısı Uygulaması ile Birlikte Corynebacterium cutis Lizatının İmmunglobülin Düzeyleri Üzerine Etkisi


Yaşar Ö., Yüksek N.

Van Veterinary Journal, vol.33, no.3, pp.46-51, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.36483/vanvetj.1020055
  • Journal Name: Van Veterinary Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.46-51
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada koyunlarda çiçek aşısı ile birlikte Corynebacterium cutis lizatının uygulanmasının
immunglobulin (IgG, IgM, IgA, IgE) seviyeleri üzerine etkisi araştırıldı. Bu amaçla 10 koyuna sadece koyun
çiçek aşısı ve 10 koyuna ise çiçek aşısı ile birlikte 20 mg
Corynebacterium cutis lizatı yapıldı. Tüm
hayvanlardan çalışmanın 0., 21. ve 35. günlerinde laboratuvar analizleri için V. jugularisten kan örnekleri
alındı. Serum immunglobulin, hematoloji ve biyokimyasal parametreler ölçüldü. Biyokimyasal ve hematolojik
parametrelerde örnekleme zamanlarında gerek grup içi gerekse gruplar arasında istatistikî farklılıklar
belirlenmedi. IgA seviyelerinde her iki grupta 0. ile 35. günler arasında anlamlı artış (p<0.05) belirlendi. IgG
ve IgM seviyelerinde istatistikî anlamlı olmayan artışlar ve IgE’de ise istatistikî anlamlı olmayan azalma
görüldü. Sonuç olarak koyunlarda çiçek aşısı ile birlikte
Corynebacterium cutis lizatının kullanımının Ig
seviyelerine etkisinin sınırlı olduğu sonucuna varıldı.