TÜRK FİLM MÜZİKLERİNDE GELENEKSEL MOTİFLER (CAHİT BERKAY ÖRNEĞİ)


Creative Commons License

Çakmak S.

Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.2, pp.87-103, 2017 (SSCI)

Abstract

Sinema endüstrisinin oluşumu ve süreç içerisinde gelişen olanaklarıyla birlikte sinemada birçok yenilik kendini göstermeye başlamıştır. Sinema kendi yapısını geliştirmenin yanında yeni yapılanmaların da oluşmasına ve yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bu oluşumlardan biri de film müziğidir. Türk film müzikleri bu yapılanmadan ve endüstrideki gelişmeden büyük oranda payını almıştır. Film endüstrisi bir çok popüler olmuş filmleri gelenek kültürünün etkisinde işlemiş ve geleneksel ezgilerden/motiflerden faydalanarak oluşturmaya çalışmıştır. Film müziklerinin Türkiye’de serbest dolaşımı, film gösterimiyle eş zamanlı olarak çok farklı endüstrileşmelere doğru ilerlemiştir. Örneğin soundtractların piyasaya sürülmesiyle film yapım şirketleri daha sonra film müziğinin bir pazarı olabileceğini farkettiklerinde, kompozitörleri film müziği yapmaları için teşvik etmişlerdir. Onlara çeşitli imkanlar sağlamanın yanında film müziği yapımcılarını kiralamışlardır. Böylece film müziği hem film için özel yazılmış hem de filmle birlikte promosyonu yapılmıştır. Çalışma söz konusu gelenek temalı Türk film müziklerinin tarihi sürecini gözönüne alarak belirtmekle birlikte, geleneksel müzik motiflerini ustaca kullanan Cahit Berkay’ın geleneksel film müziklerini ve bu müziklerin yer aldıkları albümleri dönem koşullarına uygun irdelemekte ve açıklamaktadır.