City, Identity and Image:The Case of Van


Creative Commons License

Şehribanoğlu S., Cihangir E., Levendoğlu M. F., Saydan R.

Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR'14, Van, Turkey, 27 April - 29 September 2017, vol.1, no.1, pp.66

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

City, Identity and Image: The Case of Van City

Today, the rapid progress of globalization and technology are leading to increased competition in many fields. Products, companies, countries and even cities have become unable to stay out from this competition. It is also known that the cities that have succeeded in this competition, which can promote themselves well enough and can make name, are also known to have positively contributed to their region and the country as well as their citizens both in terms of economic and social areas. In order for a city to be successful in a competitive environment, it must first recognize its values, resolve its deficiencies and must restore its weaknesses. The purpose of this study is to contribute to the branding process of the city by identifying the image of the city of Van in the mind of the survey participants’ who are the living in Van province so that this city can be marketed. With this purpose Van was examined as a city brand and alongside the tangible and intangible components of Van, the other image components that remind Van to the citizens were measured.

Keywords: Van, brand image, brand identity

KENT, KİMLİK VE İMAJ: VAN İLİ ÖRNEĞİ*

Günümüzde küreselleşmenin ve teknolojinin dur durak bilmeksizin hızlı bir şekilde ilerlemesi dünyada birçok konuda rekabetin artmasına neden olmaktadır. Bu rekabet yarışında ürünler, firmaların yanı sıra artık ülkeler ve hatta şehirlerde bu yarıştan kaçamayacak duruma gelmiştir. Bu yarışta başarılı olan, kendini iyi tanıtabilen, isimlerini duyurabilen şehirlerin, bulundukları bölge ve ülkenin yanı sıra, o şehrin vatandaşlarına da hem ekonomik hem de sosyal alanda pozitif katkı sağladığı bilinmektedir. Bir şehrin rekabet ortamında başarılı olabilmesi için öncelikli olarak elindeki değerlerin farkına varması, eksiklerini gidermesi ve zayıf yönlerini düzeltmesi gerekir. Bu çalışmanın amacı; bu şehrin pazarlanabilmesi için Van ilinde yaşanan katılımcıların zihninde oluşan Van şehrine ait imajı ortaya çıkararak, şehrin markalaşma sürecine katkı sağlamaktır. Bu amaçla Van, bir şehir markası olarak ele alınmış ve şehrin somut ve soyut imaj unsurlarının yanı sıra, Van şehrinde yaşayan insanlara bu şehri çağrıştıran diğer imaj unsurları sorulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Van, marka imajı, marka kimliği