Issue of Race in White Teeth


Creative Commons License

Yıldız F.

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.15, no.2, pp.729-738, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Gaziantep University Journal of Social Sciences
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.729-738
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Zadie Smith’s novel, White Teeth, deals with the issues such as multiracialism, multiculturalism, migration, etc. Race is a sensitive topic and Smith takes it as a key subject in her novel. The novel is constructed around Iqbal, Chalfen and Jones families from ethnically and culturally very different backgrounds. Iqbals are Bengalis, Chalfens are Jews and Jones family consists of a Jamaican mother and British father. The multi-ethnicity of England is mainly projected through these three families. It is obvious that the colonial period has certain effects on the formation of the multiracialism in England. The colonization caused confrontation of different races, and White Teeth mainly takes the lives of descendants of the colonized nations into account. In this scope race becomes a substantial part of the White Teeth and his study focuses on issue of race in White Teeth.   

Zadie Smith’in İnci Gibi Dişler adlı romanı İngiltere’deki çok ırklılık, çok kültürlülük ve göçmenlik gibi konuları ele alır. Özünde hassas bir konu olarak ırk, romanın anahtar konularından biridir. Roman, etnik ve kültür açısından çok farklı Iqbal, Chalfen ve Jones aileleri etrafında kurgulanır. Iqbal ailesi Bangladeşli, Chalfen ailesi ise yahudi kökenlidir. Jones ailesi de bir Jamaikalı anne ile bir İngiliz babadan oluşmaktadır. İngiltere’nin çok etnikli yapısı ağırlıklı olarak bu üç aile çerçevesinden ele alınır. İngiltere’de çok ırklılığın oluşmasında sömürgecilik dönemimin etkisi açıktır. Sömürgecilik süreci farklı ırkların karşılaşmasına neden olmuştur ve İnci Gibi Dişler ağırlıklı olarak sömürülmüş toplumların neslinden olup İngiltere’ye göç eden insanların yaşamlarını göz önüne serer. Bu bağlamda ırk İnci Gibi Dişler’in önemli bir parçası haline gelir.