Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Proje Tasarımı ve Yönetimi II


Creative Commons License

KARAKUS H., Aydın H.

CBS’de Jeolojik ve Hidrolojik Haritalama Uygulamaları, Tün M., Editör, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, ss.2-19, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Basımevi
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Sayfa Sayısı: ss.2-19
  • Editörler: Tün M., Editör

Özet

Jeolojik ve Hidrolojik haritalamaların hazırlanmasında Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) etkin bir araç olarak kullanılır. CBS’deki katman yapısı, farklı veri sınıflarının aynı düzlem üzer inde görüntülenmesi ve öznitelik bilgilerinin tasarlanan veri tabanında tutulmasına olanak sağlar. Bu ünitede jeolojik haritalamada dikkat edilmesi gereken konular ve CBS’nin Jeoloji ve Hidrolojideki uygulama alanları tartışılacaktır.