THE SITUATION OF LIVESTOCK AND BASIC PROBLEMS IN VAN PROVINCE


Creative Commons License

Oral E., Tunçtürk M.

INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES-XI, Ankara, Turkey, 3 - 05 September 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

İlimiz büyük ve küçük baş hayvan varlığı bakımından çok önemli bir yere sahiptir. Ancak sektör son yıllarda çok büyük sorunlar yaşamaya başlamıştır. Özellikle birim hayvansal ürün miktarları bakımından gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmaya devam etmiştir. Bu geri kalmışlığın sebepleri arasında güvenlik sorunları, kaliteli kaba yem eksikliği, verimsiz hayvan ırklarının varlığı, altyapı eksikliği, bulaşıcı ve salgın hastalıklar ve hijyen eksikliği, çiftçilerin eğitim ve bilgi seviyelerinin düşük olması, kooperatif ve üretici birliklerinin yetersiz ve etkisiz yapıları, hibe ve desteklerin yetersiz oluşu, sektörel politikaların sürdürülememesi gibi temel sorunlar tespit edilmiştir. Bu sorunların çözümünde kısa orta ve uzun vadeli olmak üzere 3 aşamalı bir strateji belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşmada sektörün tüm paydaşlarının koordinasyonuna ve iş birliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla resmi, özel ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir konsorsiyum ile  düzenlenecek çalıştay ve toplantılar ile sorun ve çözüm önerilerinin tüm detayları masaya yatırılmalıdır. Bu detaylar üzerinde bir stratejik plan ve yol haritasının hazırlanması acilen ele alınmalıdır. Özelde ilimizin genelde ülkemiz hayvancılığının içinde bulunduğu olumsuz  durumdan  kurtulması  ve  tarım  sektörü  içinde  hakkettiği  seviye  ulaşabilmesi  için mutlaka hakarete geçilmelidir. Bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılığa yönelik bir “Acil Eylem Planına” ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bu tedbirlerin alınmadığı takdirde hayvancılığın önündeki sorunların çok daha kötü senaryolara doğru evirileceği kaçınılmaz görünmektedir.