Bitki gelişimini teşvik edici bakterilerin (PGPR) patatesin (Solanum tuberosum L.) yumru dağılımı, verim ve verim özellikleri üzerine etkisi.


Creative Commons License

Ekin Z., TÜRKÖZÜ D., Oğuz F.

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Turkey, 19 - 22 October 2009, vol.1, pp.123-127

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.123-127

Abstract

This study was conducted with potato in field conditions in order to investigate the effects of plant growth promoting rhizobacteria (N2-fixing Bacillus OSU-142 and P-solubilizing Bacillus M-13) strains as biofertilizer on tuber distribution, yield and yield components of potato in comparison to control and mineral fertilizer (N and P)
applications in Ahlat district in 2007. The experiment was arranged in a completely randomized blocks with three replicates. The plant height, stem number per plant, tuber number of total and graded by tuber size per plant, average tuber weight, tuber yields of total and graded by tuber size were investigated.
In the study, the highest total tuber yield (3150.8 kg/da) was obtained from N application, while the inoculation with OSU-142 and M-13 bacteria increased tuber yield by 2702.6 kg/da (46.5%) and 2371.5 kg/da (28.6%) as compared to the control (1884.3 kg/da), respectively. The results showed that inoculated bacteria significantly increased yield components of potato over the control. N2-fixing bacterial inoculation significantly increased average tuber weight and stem number per plant. In view of high costs in the production of chemical fertilizers and due to environmental pollution in case of excessive use of fertilizers, Bacillus OSU-142 and M-13 strains has a potential to be used as biofertilizer for potato agriculture.

Bu araştırma, tarla koşullarında biyolojik gübre olarak kullanılabilecek bitki gelişimini teşvik edici bakterilerin (azot fikseri Bacillus OSU-142 ve fosfat çözücü Bacillus M-13) mineral gübre (N ve P) ve kontrol ile karşılaştırmalı olarak patates bitkisinin yumru dağılımı, verim ve verim özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 2007 yılında Bitlis ilinin Ahlat ilçesinde yürütülmüştür. Araştırma Tesadüf Blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada bitki boyu, bitki başına sap sayısı, bitki başına toplam ve sınıflandırılmış yumru sayısı, ortalama yumru ağırlığı, sınıflandırılmış ve toplam yumru verimleri incelenmiştir.
Araştırmada, en yüksek toplam yumru veriminin (3150.8 kg/da) azot uygulamasından elde edilmesine rağmen, kontrolde 1884.3 kg/da olan yumru veriminin OSU-142 uygulaması ile 2702.6 kg/da’a (%46.5), M-13 bakteri uygulaması ile 2371.5 kg/da’a (%28.6) yükseldiği tespit edilmiştir. Araştırmada bakteri uygulamaları incelenen verim özelliklerini kontrole göre önemli düzeyde arttırırken, N2-fikseri bakteri uygulaması yapılan parsellerde diğer parsellere göre ortalama yumru ağırlığı ve bitki başına sap sayısı daha yüksek bulunmuştur. Araştırma sonucunda kimyasal gübre üretiminin yüksek maliyeti ve aşırı gübre kullanımının çevre üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, Bacillus OSU-142 ve M-13 bakteri suşlarının patates tarımında biyolojik gübre olarak kullanılabilecek bir potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir.