Sağlık Kurumlarında Algılanan Örgütsel Desteğin PersonelMotivasyonu Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

Kurt H., Çalık A., Gümül F.

Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.1, pp.111-126, 2018 (Peer-Reviewed Journal)