Tarihî Romanlarımızda (1871–1950) Özel Eğitim Almış Kahramanlar


Taştan Z.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.3, ss.311-336, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.311-336

Özet

Tarihî romanlarımızda özel eğitim almış kahramanlar genel olarak saray, köşk ve konaklarda karşımıza çıkmaktadır. Sarayda eğitim alan kahramanlardan büyük bir kısmını Osmanlı padişahları ve aileleri teşkil etmektedir. Bu kişilerin tamamı tarihî şahsiyetlerdir.5 Saray dışında özel eğitim gören kahramanlardan bir kısmı da tarihî şahsiyetlerdir. Bu da bize romancılarımızın romanlarını tarihî gerçek ve kişiler üzerine bina etmeye çalıştıklarını gösterir. Bunları “Saraylarda Eğitim Almış Kahramanlar” ve “Köşk Ve Konaklarda Eğitim Almış Kahramanlar” diye iki ana kategoride değerlendirmek mümkündür. Her eğitim sürecinin kendi devri içinde farklı bir metodu olduğunu düşündüğümüzden romanları incelerken eserlerin kronolojik neşirlerini değil, romanlardaki vak’a kronolojisini esas alacağız.