Tarihî Romanlarımızda (1871–1950) Özel Eğitim Almış Kahramanlar


Taştan Z.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.3, pp.311-336, 2002 (Peer-Reviewed Journal)