Akciğer kitle Biyopsilerinde çıkAn sonuçlAr: Her lezyondAn Biyopsi yApılmAlı mı?


Özgökçe M. , KOCA H. , DURMAZ F. , AYYILDIZ V. A. , AKINCI M. B.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019, ss.3

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.3